آموزش حذف چاپ سبز (چاپ رنگی ) در پروتل

برای حذف چاپ سبز در پروتل باید چیکار کرد ؟؟ smd داریم می خواهیم برای سفارش چاپ سبز چاپ روی پایه های SMD نیاید ، به نظر شما باید چیکار کنیم ؟؟
آموزش حذف چاپ سبز (چاپ رنگی ) در پروتل