پروژه کالر آی دی

دستگاه کالر ای دی به کمک تراشه HT9032D

این پروژه ساخت دستگاه کالر ای دی به کمک تراشه HT9032D هست که سورس های بسکام و کدویژن اون رو واستون گذاشتم .


به کمک تراشه HT9032D و یک میکروکنترلر AVR می تونید یک دستگاه کالرآی دی ساده بسازید. کافی است خروجی سریال پایه DOUT را توسط میکروکنترلرپردازش کنیدو اطلاعات بدست آمده رادریک LCD نمایش دهید.

پروژه کالر آی دی